• Broj telefona
  051/221-730; 221-732
 • Radno vrijeme
  9:00 - 21:00
 • Email
  ccblclub@gmail.com

Kursevi na zahtjev za pojedince, institucije, firme i preduzećaProgram ovih kurseva je prilagođen potrebama polaznika i uključuje rad sa nastavnikom, samostalni rad u Self-access centru, korištenje biblioteke i Interneta.
Ovo je intenzivni program koji razvija vaše jezičke vještine u mnogim profesionalnim segmentima, uključujući marketing, finansije, prodaju, pravo. 
Mi ćemo vam pomoći da se pripremite za poslovne prezentacije, pregovore ili sastanke. 
 
Raspored rada, početak i trajanje kursa je predmet dogovora sa polaznikom ili manjom grupom polaznika.
 

Cilj kursa 

 
Cilj ovog kursa je savladavanje jezičkih vještina i vokabulara iz određene struke i razvijanje specifičnih jezičkih sposobnosti prema potrebama polaznika.
 

Sadržaj kursa:

 
 • telefoniranje na engleskom jeziku,
 •  ugovaranje sastanaka,
 •  vođenje sastanaka i pregovora,
 • poslovne prezentacije,
 • prezentacije firmi,
 • pisanje izvještaja,
 • učešće na konferencijama,
 • pismena korespondencija.
 
Mi vjerujemo da je dobra komunikacija ključ poslovnog uspjeha.