Profesionalna orijentacija


Šta je profesionalna orijentacija? Profesionalna orijentacija je proces pružanja podrške u donošenju životno važnih odluka, kao što je izbor škole ili fakulteta, i to na način da:

1. pomaže pojedincu da bolje upozna sebe i svoje karakteristike bitne za profesionalni izbor:

   - SPOSOBNOSTI (intelektualne, socijalne, emocionalne, kreativne) – u čemu sam najbolji/a,

   - INTERESOVANJA – koja interesovanja su važna za dalje obrazovanje i rad, a koja su hobi i zabava,

   - MOTIVACIJA – šta želim postići u životu, koliko sam spreman/a da uložim napor za ostvarenje svojih ciljeva,

   - VRIJEDNOSTI (zdravlje, novac, karijera, porodica…) koji su moji prioriteti,

   - ODNOS PREMA UČENJU I RADU – radne navike, organizacija rada, doživljaj neuspjeha, uticaj nagrade i kazne;

2. pruža informacije o uslovima za upis u odgovarajuće škole/fakultete.

Mi smo svjesni da su ovo jako bitna pitanja i dileme za mladog čovjeka koji pokušava da pronađe svoje mjesto u društvu, mjesto na kome će moći da iskaže svoje potencijale i bude produktivan.

Kod nas možete da riješite te dileme, i to kroz:

- individualno savjetovanje profesionalne orijentacije,

- grupno savjetovanje profesionalne orijentacije u vidu radionica za osnovce i srednjoškolce. 

 

Ako poznajete sebe i znate svoj potencijal, onda ste spremni za svoju budućnost i izazove koje ona nosi.