• Broj telefona
    051/221-730; 221-732
  • Radno vrijeme
    9:00 - 21:00
  • Email
    ccblclub@gmail.com

Centar za prevođenje


 

Cambridge centar pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja svih dokumenata i materijala sa engleskog i njemačkog jezika i obrnuto za pravna i fizička lica, sa ovjerom sudskog tumača.

Prevode vrši tim prevodilaca sa višegodišnjim iskustvom u prevođenju raznih tekstova, naučnih i stručnih materijala. 

Prevode dostavljamo u obliku koji zahtijeva klijent, uz poštivanje dogovorenih rokova.

Garantujemo strogu povjerljivost i čuvanje informacija koje se nalaze u tekstu dostavljenom za prevođenje.

Takođe nudimo uslugu lektorisanja tekstova na stranom jeziku i na BHS jeziku.

Centar za prevođenje organizuje radionice i obuke za sadašnje i buduće prevodioce, u saradnji sa vodećim prevodilačkim institucijama u regionu.