Kursevi engleskog jezikaJezici
Kursevi za najmlađe

Djeca u ranom uzrastu najlakše stiču pozitivan odnos prema stranom jeziku i razvijaju psihomotorne vještine oponašajući dati jezički model i slijedeći uputstva. Preciznost i kreativnost se stiču kroz igru, pjevanje, glumu, crtanje, društvene igre, projekte, rukotvorine, eksperimente. Koristimo TPR (Total Physical Response) metod, baziran na koordinaciji govora i pokreta, te didaktički materijal prilagođen djeci ovog uzrasta.Pročitajte više

Jezici
Kursevi za djecu od 6 do 10 godina

Na ovom uzrastu djeca zauzimaju pozitivan stav prema učenju stranog jezika, stiču nova znanja o jeziku i kulturi, razvijaju jezičke vještine i navikavaju se na rad u paru i grupi. Aktivnosti su osmišljene da stimulišu razvoj sposobnosti djeteta i čine proces učenja zabavnim. Redovnom procjenom napretka djeca stiču samopouzdanje i spremnost da donose odluke.Pročitajte više

Jezici
Kursevi za djecu od 11 do 14 godina

U ovom periodu djeca koriste razne vještine, analiziraju, procjenjuju, vrednuju i organizuju vlastiti sistem vrijednosti kroz učenje jezika. Stoga u nastavi podstičemo rad u paru i grupi, samoevaluaciju i evaluaciju postignutih rezultata i samostalnost u učenju, kao i odgovornost za vlastito postignuće i odlučivanje.Pročitajte više

Jezici
Kursevi za tinejdžere

Ovo je period odrastanja u kome mladi ljudi tragaju za identitetom, prave sintezu postignutih znanja i vještina i prihvataju modele ponašanja prema usvojenom sistemu vrijednosti. Uz naše programe polaznici razvijaju svijest o različitim aspektima kulture engleskog i govornog područja, samostalnost u komunikaciji i odgovornost za postignute rezultate vodeći lični portfolio.Pročitajte više

Jezici
Kursevi opšeg engleskog jezika za odrasle

Programi opšteg engleskog jezika su interaktivni I usmjereni na efikasnu komunikaciju, a istovremeno su primjereni primjereni potrebama i interesovanjima polaznika. Bilo da engleski učite za nastavak školovanja, ili za napredovanje u karijeri, naši kursevi su odličan izbor za postizanje tog cilja. Možete birati poluintenzivni ili intenzivni kurs, prema rasporedu koji vama najviše odgovara. Redovna procjena postignuća i individualne konsultacije sa nastavnikom, garantuju uspjeh i sposobnost komuniciranja bez poteškoća.Pročitajte više

Jezici
Pripremni kursevi za polaganje Cambridge English ispita

Mi vjerujemo da je sticanje međunarodno priznate kvalifikacije podsticaj za napredovanje i uvod u cjeloživotno učenje.Pročitajte više

Jezici
Kursevi poslovnog engleskog jezika

Uz program opšteg jezika, birajte i jezik struke i pripremite se za nove poslovne izazove. Ovi kursevi su namijenjeni polaznicima koji su u poslu, ili planiraju početi poslovnu karijeru. Pročitajte više