Kursevi njemačkog jezikaJezici
Kursevi njemačkog jezika za djecu predškolskog uzrasta

Ovo je period u kome djeca stiču pozitivan odnos prema stranom jeziku i razvijaju psihomotorne vještine oponašajući dati jezički model i slijedeći uputstva. Rad je baziran na igrama, pjesmicama, glumi, crtanju, društvenim igrama i projektima. Koristimo TPR (Total Physical Response) metod, baziran na koordinaciji govora i pokreta, te didaktički materijal prilagođen djeci ovog uzrasta.Pročitajte više

Jezici
Kursevi za djecu od 6 do 10 godina

Čim savlada maternji jezik, dijete može početi sa učenjem nekog stranog jezika. U ovom uzrastu djeca veoma brzo usvajaju jezik. Oni nemaju strah od grešaka, jezik uče imitiranjem i podražavanjem, usvajaju čitave rečenice i konstrukcije a učenju prilaze bez opterećenja.Pročitajte više

Jezici
Kursevi za djecu od 11 do 14 godina

U ovom periodu djeca koriste razne vještine, analiziraju, procjenjuju, vrednuju i organizuju vlastiti sistem vrijednosti kroz učenje jezika. Stoga u nastavi podstičemo rad u paru i grupi, samoevaluaciju i evaluaciju postignutih rezultata i samostalnost u učenju, kao i odgovornost za vlastito postignuće i odlučivanje.Pročitajte više

Jezici
Kursevi za tinejdžere

Ovo je period odrastanja u kome mladi ljudi tragaju za identitetom, prave sintezu postignutih znanja i vještina i prihvataju modele ponašanja prema usvojenom sistemu vrijednosti. Uz naše programe polaznici razvijaju svijest o različitim aspektima kulture engleskog i g govornog područja, samostalnost u komunikaciji i odgovornost za postignute rezultate vodeći lični portfolio.Pročitajte više

Jezici
Kursevi opšteg njemačkog jezika za odrasle

Programi opšteg njemačkog jezika su interaktivni I usmjereni na efikasnu komunikaciju, a istovremeno su primjereni primjereni potrebama i interesovanjima polaznika. Bilo da njemački učite za nastavak školovanja, ili za napredovanje u karijeri, ili pak za zaposlenje u zemljama njemačkog govornog područja, naši kursevi su odličan izbor za postizanje tog cilja. Možete birati poluintenzivni ili intenzivni kurs, prema rasporedu koji vama najviše odgovara. Redovna procjena postignuća i individualne konsultacije sa nastavnikom garantuju uspjeh i sposobnost komuniciranja bez poteškoća. Pročitajte više

Jezici
Pripremni kursevi za polaganje međunarodnih ispita iz njemačkog jezika

U našoj školi možete da se pripremite za sledeće međunarodno priznate ispite iz njemačkog jezika Pročitajte više

Jezici
Poslovni njemački jezik/njemački jezik za specifične oblasti

Uz program opšteg njemačkog jezika, možete izabrati i jezik struke i pripremiti se za nove poslovne izazove. U ponudi je njemački za zdravstvene radnike, njemački za poslovnu komunikaciju i njemački za gastronomiju i hotelijerstvo.Pročitajte više