Kursevi za djecu od 6 do 10 godinaProgram: Kikus 2 i Kikus 3, Tamtam i Planetino 1 ili 2
 

Cilj kursa je da djeca razvijaju pozitivan stav prema učenju stranog jezika, stiču nova znanja o jeziku i kulturi, razvijaju jezičke vještine i navikavaju se na rad u paru i grupi. 
Jezik se uči kroz igru, ples, glumu, crtanje i ostale aktivnosti koje su djeci ovog uzrasta zabavne.
U nastavi se koriste savremene nastavne metode, maštoviti udžbenici i slikovnice, audio zapisi i druga nastavna sredstva primjerena ovom uzrastu.
Inovativni pristup nastavi doprinosti da se kod djece razvije interes i ljubav prema učenju stranih jezika.

Redovnom procjenom napretka djeca stiču samopouzdanje i spremnost da donose odluke.

Nastava se organizuje u poslijepodnevnim i večernjim satima, dva puta sedmično po jedan školski čas i traje dva semestra.

https://www.hueber.de/kikus/    https://www.hueber.de/seite/pg_kursbuch_interaktiv_neu_pli