Kursevi za tinejdžereProgram: Menschen, Schrite Int, Ausblick
 

Cilj kursa je da polaznici razviju svijest o različitim aspektima kulture njemačkog govornog područja, samostalnost u komunikaciji i odgovornost za postignute rezultate vodeći lični portfolio. 
Ovo je period u kome mladi ljudi tragaju za identitetom, prave sintezu postignutih znanja i vještina i prihvataju modele ponašanja prema usvojenom sistemu vrijednosti.
 
Ovaj cilj se postiže kroz:
- autentične situacije i poster-priče kojima se podstiče razmišljanje;
- korištenje portfolija i multimedija u nastavi;
- rad na projektima i osmišljenim pismenim zadacima;
- van-nastavne aktivnosti i projekte.
 
Mi vjerujemo da je otvorenost, strpljenje, razumijevanje i uzajamno uvažavanje osnov za razvijanje znatiželje, motivacije za učenje i potrebe za komunikacijom sa drugim ljudima. 
Poznavanje stranih jezika danas je dio identiteta mladih ljudi.
Učenje stranog jezika i kulture naroda čiji se jezik uči omogućuje mladom čovjeku da proširi svoje horizonte i da shvati da u trci za poslom ili uspjehom šansu imaju samo najbolji.
 
Nastava se organizuje u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, odnosno u smjenama, dva puta sedmično i traje dva semestra.
 
Više informacija na: