• Broj telefona
  051/221-730; 221-732
 • Radno vrijeme
  9:00 - 21:00
 • Email
  ccblclub@gmail.com

Specijalizovani kursevi njemačkog jezikaAko želite da naučite njemački jezik brzo i savladate vještine komuniciranja za neku specifičnu namjenu, mi vam nudimo specijalizovane kurseve za različite oblasti.

 
Program ovih kurseva je prilagođen potrebama polaznika i uključuje rad sa nastavnikom, samostalni rad, korištenje biblioteke i Interneta.
Ovo je intenzivni program koji razvija vaše jezičke vještine u mnogim profesionalnim segmentima, uključujući marketing, finansije, prodaju, pravo. 
 
Mi ćemo vam pomoći da se pripremite za poslovne prezentacije, pregovore ili sastanke. 
 
Raspored rada, početak i trajanje kursa je predmet dogovora sa polaznikom ili manjom grupom polaznika.
 

Cilj kursa 

 
Cilj ovog kursa je savladavanje jezičkih vještina i vokabulara iz određene struke i razvijanje specifičnih jezičkih sposobnosti prema potrebama polaznika.
 
Sadržaj kursa:
 
 • telefoniranje na njemačkom jeziku,
 • ugovaranje sastanaka,
 • vođenje sastanaka i pregovora,
 • poslovne prezentacije,
 • prezentacije firmi,
 • pisanje izvještaja,
 • učešće na konferencijama,
 • pismena korespondencija.
 
Mi vjerujemo da je dobra komunikacija ključ za uspjeh u svakom poslu.