Goethe-Zertifikat B2


Kandidat koji položi ovaj ispit sposoban je razumije glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razumije stručne diskusije u svojoj užoj specijalnosti i može spontano i tečno da se sporazumijeva sa maternjim govornicima bez većeg napora obiju strana. U stanju je da se jasno i detaljno izražava o širokom spektru tema, da objasni svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.


Goethe-Zertifikat B2 je ispit za odrasle. On potvrđuje napredni nivo poznavanja njemačkog jezika i odgovara (B2) nivou na skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.


Uslov za polaganje ovog ispita je završen kurs od najmanje 120 časova po 45 minuta, a nakon završenog kursa/položenog ispita na nivou B1, oko 600 časova ukupno, ovisno o predznanju. 


Sve informacije o pripremnim kursevim za polaganje navedenih ispita, kao i o vremenu i mjestu polaganja možete dobiti od svog nastavnika ili akademskog menadžera.