Goethe-Zertifikat A1


Kandidat koji položi ovaj ispit sposoban je da se sporazumjeva u jednostavnim situacijama i ako sagovornici govore sporo i razgovjetno. Kandidat je u stanju da predstavi sebe i druge i da postavlja pitanja drugima o mjestu stanovanja, ljudima koje poznaju te da odgovori na takva pitanja.


Ovo je ispit za odrasle koji potvrđuje poznavanje jezika na A1 nivou na skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.


Uslov za polaganje ovog ispita je završen kurs od najmanje 120 časova po 45 minuta.