• Broj telefona
    051/221-730; 221-732
  • Radno vrijeme
    9:00 - 21:00
  • Email
    ccblclub@gmail.com

International English Language Testing System (IELTS)


IELTS je priznat kao ulazni standard poznavanja engleskog jezika na svim univerzitetima i koledžima u Velikoj Britaniji. Ispit je na višem srednjem i naprednom nivou, testira sve četiri vještine i ima akademski karakter. Polaganje ovog ispita se organizuje svakog mjeseca pod uslovom da se za određeni rok prijavi najmanje 10 kandidata.

Za više informacija o ovom ispitu posjetite 
www.cambridgeenglish.org/exams/ielts